Imprimeix

Normativa Concurs Social

Escrit per Sergio Béjar. Publicat a Concurs Social

PARTICIPANTS

Tots els socis d'Acció Fotogràfica Ripollet que ho desitgin.

 

NOVETATS 2016

Aquest any hi haurà una Lliga amb dos apartats: El A i el B. Els socis/es participants fins a dia de avui, estaran al grup A. Els socis nous i antics que no hagin participat mai estaran al grup B. Es podrà participar amb una sola fotografia.

 

CONCURS LLIURE TOTAL i TEMÀTIC: Cada autor  podrà presentar una fotografia totalment lliure de tècnica, sobre el tema establert cada mes i que seran:

  •   Gener:       LLIURE                                      
  •   Febrer:      Balcons i Finestres
  •   Març          LLIURE   
  •   Abril:        Colors        
  •   Maig:         LLIURE
  •   Juny:         Aigua
  •   Juliol:        LLIURE
  •   Setembre: Anuncis
  •   Octubre:    LLIURE
  •   Novembre: Contrallum

 

PERIODICITAT

Les convocatòries seran mensuals, una per cada mes de 2016 excepte els mesos d’ Agost i de Desembre. En total són 10 convocatòries.

 

TRAMESA

Les imatges s’enviaran a la web d’ Acció Fotogràfica de Ripollet, a l’ apartat “Concurs Social”.

 

OBRES I MIDES

Les fotografies s’hauran de enviar en arxius jpeg i les mides seran, exactament, 1024 px si són horitzontals i 768 px si són verticals, pel seu costat més llarg.

La resolució serà indiferent però els arxius no podran sobrepassar 1 mega.

 

TERMINI D'ADMISSIÓ

La data límit d'admissió per a cada veredicte es podrà consultar a l’índex de cada convocatòria. 

 

PUNTUACIÓ

Cada jurat otorgarà una puntuació d'1 a 10 punts per obra i seran acumulables dins de cada concurs. La puntuació màxima seran 20 punts.

 

VEREDICTE

El veredicte de cada convocatòria es farà públic en el sopar social que es fa cada primer Divendres de cada mes i, a partir del dia següent, estarà també a la web, a l’ apartat del concurs social. La Junta directiva, podrà canviar el dia del sopar, comunicant prèviament als socis aquesta modificació.

 

PREMIS

Al finalitzar la Lliga Social, es farà entrega als deu primers classificats del Grup A i els cinc primers del Grup B, d'un obsequi/trofeu i un diploma. Per la resta, un diploma de participació sempre que s’hagin presentat a les 10 convocatòries. En cas de empat de puntuació, el mateix programa determina la classificació per coeficients de màximes puntuacions entre els participants empatats. L'entrega de premis es realitzarà en el mes de desembre.

 

 EXPOSICIÓ 

Totes les obres que hagin concursat, junt amb la seva puntuació, s'exposaran a les xarxes socials d’ Acció fotogràfica de Ripollet.

 

 DRETS I IMPREVISTOS  

Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets de tercers i de qualsevol reclamació per drets d'imatge. Qualsevol cas no previst en aquestes normes, serà resolt per la Junta Directiva.

 

El fet de participar en el concurs Social comporta l'acceptació d'aquestes normes.